top of page

                                     הצהרת נגישות

חשוב לנו לתת שירות הוגן ובמחיר סביר.
לכן, מתחילת בניית האתר, השקענו זמן ומאמץ רב בהנגשתו.

בעמוד זה נפרט את הפעולות שביצענו להנגשת האתר וכן הסבר כיצד ניתן לפנות אלינו במידה ויש צורך בתיקון תקלה או שיפור הנגישות.

הגישה לאתר נעשתה באופן הבא:
• האתר מותאם לדפדפנים נפוצים.
• האתר מותאם
לשימוש בטלפון הסלולרי.
• האתר מותאם לתצוגה תואמת במגוון מסכים ורזולוציות.
• האתר מספק מבנה סמנטי לטכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת.
• תכני האתר כתובים בצורה ברורה, מסודרת והיררכית.
• תוכן האתר כתוב בשפה פשוטה וברורה.
• בחר גופן קריא וגודל מותאם.
• לתמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (Alt Text).
• האתר אינו משתמש בתצוגות טקסט נעות או מהבהבות.
• האתר מותאם מבחינת ניגודיות הצבע.

bottom of page