top of page

מדיניות הפרטיות
 
1. האתר עושה כל שביכולתו לשמור על פרטיות הגולשים. פרטיות המבקרים באתר חשובה לנו ואנו מחויבים לשמור עליה. מדיניות זו מסבירה מה אנו עושים עם המידע האישי שלך.
2. גלישה באתר ו/או שימוש באתר מהווה הסכמתך למדיניות הפרטיות של האתר.
3. בנוסף למידע שאתה מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים על המחשב שלך, באמצעותו אתה מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב"עוגיות") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג הדפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישהז והכלי בו אתה משתמש לצורך הגלישה, פרטים על ספק האינטרנט שלך וכתובות האתרים מהם הגעת. (המידע הנמסר בעת השארת פרטים והמידע שנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו ייקראו יחד: "המידע שנאסף באתר").
4. המידע שייאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה מיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהים וכן לסטטיסטיקה כללית לגבי השימוש ב- אתר אינטרנט.
5. האתר ו/או מי מטעמו רשאים להשתמש במידע שנאסף באתר למטרות הבאות:

  •  לספק לך את השירות או המידע שביקשת או מידע נוסף שלדעתנו עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

  •  על מנת ליצור איתך קשר באמצעות נציגי האתר בנוגע לשירותים בהם אתה מעוניין;

  • o לבצע סקרי לקוחות או מחקר שיווקי שהאתר עורך מעת לעת.

6. האתר או מי מטעמו לא יחשוף ולא ימכור כל מידע שנאסף באתר לצד שלישי כלשהו, למעט מי שמטעמו הוא מוסר את המידע שנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות למשתמש. או האדם שמשאיר את הפרטים.
7. עם זאת, האתר או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע שנאסף באתר לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:

  •  הסכמתך בכתב ניתנה מראש.

  • האתר ו/או מי מטעמו מחויבים על פי חוק להעביר מידע כאמור, למשל מכוח צו שיפוטי.

  •  על מנת להגן על הזכויות המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה.

  •  אם תפר את תקנון האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בכל קשר לאתר, פעולות המנוגדות או הנחשבות כמנוגדות לחוק, או כל ניסיון לבצע פעולות כאמור.

  •  בכל מקרה שהאתר סבור כי מסירת המידע שנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של המשתמש או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

  •  אם האתר יתמזג לפעילות של גורם אחר או אם האתר יועבר לבעלות חברה אחרת, ניתן יהיה להעביר את המידע באתר לחברה החדשה, אך רק אם החברה מתחייבת לשמור על כך. מדיניות הפרטיות.

8. כמו כן, יתכן שהאתר ישדר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון מספר המבקרים הכולל באתר זה ולכל עמוד של האתר. האתר וכן שמות הדומיין של ספקי שירותי האינטרנט של המבקרים באתר.

9. יצוין כי לא ניתן להבטיח באופן מוחלט מפני פעילות עוינת מצד גורמים זרים, לפיכך אין ביטחון מוחלט בפעולות אלו ואין האתר מתחייב כי השירותים באתר יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע שנאסף בו.

bottom of page