top of page

תקנון האתר ותנאי השימוש

מבוא


1. אתר "א.ר. פתרונות דיגיטליים" (להלן "האתר") מופעל על ידי חברת "א.ר. פתרונות דיגיטליים" (להלן "החברה"). גלישה ההאתר והשימוש במידע בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה ובתנאי שימוש (להלן "התקנון"). אנא קרא את התקנון בעיון, שכן גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות בו מעידים על yהסכמתנו לתנאים הכלולים בתקנון, והיא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה. בכניסה לאתר אתה מסכים לתנאים אלה.

2. תנאי שימוש אלו חלים על גלישה ו/או שימוש באתר מכל מכשיר ו/או מחשב לרבות מחשב נייד, טלפון סלולרי וכד'.

3. האמור בתקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.


אבטחת מידע ופרטיות

1. הסכמה לקבלת פרסומות - במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות מילוי טופס יצירת קשר ("צור קשר") ו/או מסירת כתובת מייל ו/או מספר טלפון, המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר וכן /או צדדים קשורים לשלוח לו בכל אמצעי תקשורת ולפי שיקול דעתה, הודעות מכל סוג בקשר לפעילותה ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מאת מפעילת האתר. הקבוצה לרבות אתרים המופעלים ו/או המנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או גורמים קשורים לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או אחרות הודעות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ישמש למטרות שיווק ללא רשות.

2. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. אם תרצו להסיר בכל עת את פרטיכם האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא פנו לנציג החברה באמצעי התקשורת המפורטים בסוף תקנון זה.

3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח ו/או למשתמש, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש בלתי מורשה. .


קניין רוחני

1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן בבעלותה הבלעדית של החברה.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או
 השתמש בכל דרך אחרת בכל מידע מהאתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה מראש ובכתב מטעם החברה.

חוק וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סתירה הנובעת ממנו ייעשו על פי הדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד ממחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ישראל תהיה סמכות שיפוט בלעדית. .

איש קשר

לכל שאלה ו/או בירור, וכן כל פניה אחרת הנוגעת להפרת זכויות או תוכן פוגעני, אנא פנו אלינו באמצעות כתובת המייל  ar.digital222@gmail.com

bottom of page